logo

Stočarstvo

Svinje01
Svinje02

Proizvodnja svinja se organizuje u PJ Stočarstvo „Svinjofarma“ Veliki Radinci.
Proizvodnja na farmi je organizovana u zatvorenom ciklusu od oplodnje krmača, preko prašenja, odgoja prasadi i tova tovljenika. Organizacija rada na farmi je sprovedena kroz različite tehnologije rada koje su predviđene za prasilište, odgoj i čekalište.
Kapacitet farme je 18000 svinja, a površina na kojoj se prostire iznosi oko 10 ha. Gajene rase su Veliki jokšir, Landras i Durok. Proizvodnja se bazira na osnovnom stadu od oko 800 krmača.
U toku 2017. godine uloženo je i u nazimice, visoko kvalitetni priplodni materijal , kako bi se obezbedila kvalitetna obnova osnovnog stada krmača.

Proizvodnja junadi je organizovana isključivo kao tov junadi sa prosečnom proizvodnjom oko 500 - 1000 komada godišnje. Uzgajaju se uglavnom junad tipa domaćeg simentalca.