logo

Biljna proizvodnja

Ratarska proizvodnja se odvija na oko 4500 ha zemljišta najboljeg kvaliteta u ovom delu Evrope, a navodnjava površina od oko 550 ha.
Struktura ratarske proizvodnje sve više je orijentisana prema intenzivnoj proizvodnji šećerne repe, semenskog suncokreta, semenskog i merkantilnog kukuruza, primenom najboljih agrotehničkih mera i najmodernije mehanizacije.
Biramo isključivo prinosne hibride, ali zbog prerade kukuruza težimo odabiru kvalitetnijih hibrida, čime dobijamo kvalitetnije zrno sa većim procentom proteina.

„Mitrosrem“ ad Sremska Mitrovica uzgaja sledeće poljoprivredne kulture na parcelama tri proizvodne jedinice:

Pšenica

Semenska pšenica

Ječam

Uljana repica

Suncokret

Semenski suncokret

Soja

Semenska soja

Kukuruz

Semenski kukuruz

Šećerna repa